Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

เหล็กรางนํ้า พัทยา บ่อวิน

หมวดหมู่สินค้า :  เหล็ก
ตราสินค้า :  STP-คลังเหล็กบ่อวิน
คำค้นสินค้า :  เหล็กรางนํ้า
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

คลังเหล็ก-เหล็กบ่อวิน พัทยา จำหน่าย

  • เหล็กตัวซี (Light lip channel) เหล็กกล่อง เหล็กท่อเหลี่ยมแบน (Sq. pipe & Rec. pipe)
  • เหล็กท่อดำ ท่อกลม แป๊ปเหล็กดำ ท่อแป๊ปดำ เหล็กรางพับ (Cold Formed Channel) ซีลาย

คลังเหล็ก - เหล็ก บ่อวิน พัทยา
ที่อยู่ : 2 หมู่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 09-2828-2227, 0-3822-7292
Line ID : zuthaporn

สินค้าแนะนำ